National Flavors Privacy Policy

National Flavors BTW 18 490 749 956 (aangeduid als NF , wij , ons of onze ) heeft dit privacybeleid te voorzien geïmplementeerd u informatie geven over hoe we verzamelen, bewaren en gebruiken persoonlijke informatie over het NV website ( www.nationalflavours.nl ) ( website ) en in het algemeen. We zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Australian National Privacy Principles uiteengezet in de Privacy Act 1988 (Cth) .

Als u vragen heeft over dit privacybeleid te maken, moet u contact opnemen met onze Privacy Officer als bedoeld in artikel 10.

We kunnen van tijd tot tijd, en bij te werken dit privacybeleid waaronder, om rekening te houden met nieuwe wetten, voorschriften en technologie. Alle persoonlijke gegevens die door ons worden beheerst door onze meest recente privacybeleid, geplaatst op onze website

1. Wat is "Persoonlijke gegevens"?

" Persoonlijke informatie " is informatie of een advies al dan niet waar is, en of opgenomen in een materiële vorm of niet, over een persoon wiens identiteit blijkt of redelijkerwijs kan worden vastgesteld. Persoonlijke gegevens worden verzameld, kunnen omvatten (maar is niet beperkt tot) het volgende:

(a) naam, postadres, billing, e-mail en social media (zoals Twitter en Facebook) adressen;
(b) contactgegevens, inclusief telefoonnummers (vast, mobiel en fax); en
(c) betaalgegevens.

2. Wanneer en waarom verzamelen we persoonlijke informatie

2.1 We verzamelen uw persoonlijke gegevens aan onze voortdurende relatie te beheren met u en uitvoeren van functies en activiteiten die betrekking hebben op onze activiteiten zoals nader omschreven in artikel 4.

2.2 We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mail contactgegevens, factuur- en afleveradressen en betalingsgegevens wanneer u:

(a) een account aanmaken op onze website;
(b) de toegang en het gebruik van onze website (zie artikel 3);
(c) verzoek informatie over ons, onze diensten of een product;
(d) verzoek technische ondersteuning of hulp garantie;
(e) feedback te geven of nieuwe product aanvragen;
(f) zich abonneren op onze algemene nieuwsbrief;
(g) in een formulier op onze website te vullen;
(h) contact met ons op via telefoon, e-mail, via sociale media zoals Facebook, post of in persoon; of
(i) aan een CV (al dan niet ongevraagde) wanneer u een aanvraag voor een werknemer positie met ons.

3. De verzamelde informatie via onze website

3.1 We verzamelen geen persoonlijke informatie over de gebruikers van onze website, behalve wanneer ze bewust verschaft het of zoals anders hieronder beschreven.

Klik stream data

3.2 Wanneer u bezoekt en surfen op onze website, kan onze website gastheer informatie voor statistische, rapportage en onderhoud te verzamelen.

3.3 Met inachtneming van artikel 6.4, zal de door onze Website gastheer verzamelde gegevens niet gebruikt worden om u te identificeren. De informatie kan bestaan ​​uit:

(a) het aantal gebruikers een bezoek aan onze website en het aantal bekeken pagina's;
(b) de datum, het tijdstip en de duur van een bezoek;
(c) het IP-adres van uw computer; of
(d) de weg die via onze website.

3.4 Onze website host gebruikt deze informatie te beheren en verbeteren van de prestaties van onze website.

3.5 We gebruiken Google Analytics om te helpen analyseren hoe u onze website gebruikt. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op computers van gebruikers worden opgeslagen. De informatie die in verband wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Google zal deze informatie op te slaan. We zullen niet (en zal niet toestaan ​​dat een derde partij) gebruiken Google Analytics om bij te houden of om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van onze website te verzamelen. We zullen geen gegevens verzameld van deze website met alle persoonlijk identificeerbare informatie uit welke bron dan als onderdeel van ons gebruik van Google Analytics koppelen.

3.6 Indien u niet wilt dat uw website bezoeken gegevens door Google Analytics gemeld, kunt u installeren van de Google Analytics opt-out browser add-on. Voor meer informatie over het installeren en verwijderen van de add-on, kunt u terecht op de Google Analytics opt-out-pagina op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

koekjes

3.7 Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de computer van de harde schijf van een gebruiker worden overgebracht door middel van een website voor het doel van het opslaan van informatie over een gebruiker de identiteit, het type browser of de website bezoeken van patronen. Cookies kunnen ofwel "permanente" of "sessie" cookies zijn. Een permanente cookie wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij verwijderd door de gebruiker voor die tijd. Een sessiecookie, aan de andere kant, zal vervallen aan het einde van de sessie van de gebruiker, wanneer de internet browser wordt gesloten.

3.8 Als u onze website bezoekt, wordt een cookie gedownload op de harde schijf van uw computer wanneer u eerst in te loggen op onze website. Onze website maakt gebruik van cookies, maar ook permanente cookies voor Google Analytics.

3.9 U kunt uw internet browser zo instellen om cookies uit te schakelen, of u kunt cookies al op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen, maar kunnen we niet in staat zijn om u te voorzien van alle dienst of functionaliteit die u nodig heeft op onze website als u ervoor kiest om dit te doen.

4. Hoe gebruiken we de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u

4.1 We gebruiken de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u voor onze zakelijke functies en activiteiten, die kunnen bestaan ​​uit het volgende:

(a) tot en met u te communiceren en u voorzien van informatie, producten of door u gevraagde diensten;
(b) te beheren en uw account te beheren, ook met betrekking tot alle aankopen, product tracking, leveringen, retourzendingen, uitwisselingen en garantieclaims;
(c) te bevorderen en de markt onze diensten en de verkochte op onze website om u producten;
(d) te personaliseren en aanpassen van uw ervaringen op onze website;
(e) om ons te helpen onderzoek naar de behoeften van onze klanten, en een beter begrip van uw wensen en de behoeften van klanten in het algemeen te krijgen;
(f) om onderzoek te doen met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening, het creëren van nieuwe diensten of het bijwerken van de productlijnen op onze website;
(g) als je gekozen hebt in te schrijven op onze elektronische algemene nieuwsbrief, zodat we reclamemateriaal aan u over ons, onze klanten en andere zakelijke partners; en
(h) als u een CV in te dienen wanneer u een aanvraag voor een werknemer positie met ons, maar niet succesvol zijn, om je CV in ons bestand te behouden voor een periode van 2 maanden voor later overweging als een andere functie beschikbaar komt.

4.2 We kunnen verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. Als we dat doen, zullen we het u bekend in de tijd dat we verzamelen of gebruik maken van uw persoonlijke gegevens te maken.

4.3 We zullen alleen verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

4.4 Als u ervoor kiest uw persoonlijke informatie niet te verstrekken aan ons voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden, kunnen we niet in staat zijn om bepaalde activiteiten uit te voeren voor u, zoals u te voorzien van gevraagde informatie, producten of diensten.

5. Aan wie we uw persoonsgegevens openbaren

5.1 Met het oog op de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden die producten en diensten leveren aan of via NF (inclusief de derde koeriers party), onze leveranciers, distributeurs, leveranciers, financiële instellingen, onze professionele adviseurs openbaar te maken, en andere partijen aan wie we een vergunning hebben of wettelijk verplicht om informatie te verstrekken.

5.2 We kunnen ook onthullen uw persoonlijke gegevens aan onze website host of software toepassingen in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer onze website ervaart een technisch probleem of om ervoor te zorgen dat het werkt op een effectieve en veilige manier.

5.3 De aard van het internet betekent dat sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen, verwerkt of in het buitenland gebruikt door ons of door derden dienstverleners. Dit kan gebeuren als we bepaalde activiteiten uit te besteden in het buitenland of als transacties, informatie, diensten of producten hebben een overzeese verbinding. U stemt in met het verzamelen, het gebruik, de opslag en de verwerking van uw Persoonsgegevens buiten Australië.

5.4 In verband met ons gebruik van Google Analytics, kunnen persoonlijke gegevens aan een entiteit of entiteiten in het buitenland, waar de servers van Google zijn gevestigd, waar het uitsluitend voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden worden opgeslagen worden bekendgemaakt. In deze omstandigheden, gaat u akkoord met het verzamelen, het gebruik, de opslag en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in die landen.

6. Marketing

6.1 U kunt ervoor kiezen om in te schrijven op onze elektronische algemene nieuwsbrief, die nieuws en informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere promotionele aankondigingen winkel bevat, met behulp van de "Newsletter Preferences" functionaliteit in uw account of via de nieuwsbrief "abonneren" functionaliteit op onze website Startpagina. We zullen de algemene nieuwsbrief uw e-mailadres e-mail.

6.2 Indien u hebt gekozen voor een abonnement op onze elektronische algemene nieuwsbrief, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te voorzien van marketing materiaal over ons, onze diensten of producten waarvan wij denken dat voor u interessant kan zijn. We hebben geen persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers aan adverteerders openbaar te maken.

6.3 U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze elektronische algemene nieuwsbrief en marketing informatie van ons op elk gewenst moment:

(a) te klikken op de link "Uitschrijven" opgenomen in een algemene nieuwsbrief die u van ons ontvangt;
(b) met behulp van de "Newsletter Preferences" functionaliteit in uw account; of
(c) het in contact onze Privacy Officer in een van de in artikel 10 manieren.

6.4 Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, wij of onze website gastheer zal geen van uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een andere organisatie, tenzij de openbaarmaking wettelijk verplicht is of wordt anders toegestaan ​​door de Nationale Privacy Principles.

7. Uitzoeken wat persoonlijke informatie die wij over u

7.1 U hebt recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u. Als u toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw verzoek in te willigen, tenzij u te voorzien van toegang zou onredelijk invloed op de privacy van anderen of niet anderszins onder de Australian National Privacy Principles toegestaan. Als we uw verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens te weigeren, zullen wij u voorzien van redenen voor de weigering.

7.2 Een verzoek om toegang kan worden gemaakt door contact opnemen met onze Privacy Officer als bedoeld in artikel 10.

8. updaten, opslag en beveiliging van persoonlijke gegevens die door ons

8.1 Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens veilig en up-to-date te houden. Elke persoonlijke informatie die wordt verzameld via onze website, of die op onze computersystemen wordt gehouden is beschermd door veiligheidsmaatregelen, waaronder fysieke, technische (bijvoorbeeld firewalls, SSL-encryptie etc) en procedurele methoden.

8.2 Persoonlijke informatie die op papier wordt gehouden door ons worden veilig opgeslagen op ons terrein en wordt alleen bekend gemaakt of gebruikt voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

8.3 U kunt uw contactgegevens en persoonlijke informatie op elk gewenst moment op de website via de "Account Information" functionaliteit in uw account bij te werken. Als we vinden dat we niet meer nodig hebben voor uw persoonlijke informatie kunnen we uit onze systemen te verwijderen en te vernietigen alle record van het. Wij verwelkomen bericht van uw kant van eventuele wijzigingen in uw gegevens om onze gegevens up-to-date te houden.

8.4 In verband met cv's (al dan niet ongevraagde) we in ons bestand hebben, zullen we ze vernietigen wanneer de bewaartermijn van 2 maanden is verstreken.

9. Internationaal gebruik en uw persoonlijke informatie

Wij geven geen garantie dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt door andere dan in overeenstemming met de Australian National Privacy Principles uiteengezet in de ons Privacy Act 1988 (Cth) . Als u ervoor kiest om toegang tot de website vanuit locaties buiten Australië, doet u dit op eigen risico en dergelijke toegang zullen worden onderworpen aan de wetten van Australië.

10. Wat te doen als u een vraag, probleem of klacht over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of dit Privacybeleid

Als u het gevoel dat uw privacy niet is nageleefd of dat we hebben ons niet in overeenstemming met dit privacybeleid uitgevoerd met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, of voor andere vragen of communicatie met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact op met onze Privacy Officer door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatst Bijgewerkt: 11/09/2017