National Flavours Algemene voorwaarden (voorwaarden)

1. Uw aanvaarding

1.1 Dit zijn de voorwaarden waaronder National Flavours ABN 18 490 749 956 (aangeduid als NF , wij , ons of met ons ) gebruikers de mogelijkheid (aangeduid als u of uw ) toegang tot en gebruik van de NF-website ( https: // www. nationalflavours.nl ) ( website ) inclusief het gebruik van de diensten en functionaliteit beschikbaar worden gesteld via de website, het bekijken van content (zoals gedefinieerd in artikel 12) die door NF, communiceren met NF, de herziening van product informatie en het bestellen van producten, diensten of beide ( order ) via de online winkel ( online Store ).

1.2 U gaat akkoord met deze voorwaarden door:

(a) De website te gebruiken, bladeren door of toegang te krijgen tot een deel van de Website; of
(b) te registreren op de Website; of
(c) het plaatsen van een bestelling via de website.

1.3 NF kan van tijd tot tijd de voorwaarden bekijken en bijwerken, u dient rekening te houden met nieuwe wet- en regelgeving, producten of technologie. De meest recente Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op de website. Door de website te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn met de meest recente Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om de website regelmatig te controleren op bijgewerkte versies van de Voorwaarden.

2. Registratie van een account

2.1 Het is niet verplicht om een account aan te maken.

2.2 U garandeert dat alle informatie en gegevens die u in de registratie invult, volledig en up-to-date zijn. U zal NF per direct op de hoogte stellen indien er een wijziging is in deze informatie of gegevens.

2.3 Door het registreren van een account, garandeert u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent en de wettelijke bevoegdheid heeft, gebruik maken van de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. U gaat ermee akkoord financieel verantwoordelijk te zijn voor al uw gebruik van de Website (evenals voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief zonder beperking minderjarigen (jonger dan 18 jaar) die bij u wonen of in uw zorg).

3. Wachtwoorden

3.1 U mag alleen een verordening inzake de Online Store te maken door het invoeren van het account wachtwoord u hebt geselecteerd bij het registreren van uw account op de website ( Password ). U gaat ermee akkoord dat u niet openbaar te maken, of toestaan dat de openbaarmaking van het wachtwoord aan enige persoon. U zult volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en het nalaten van een persoon die een transactie aangaat met behulp van uw wachtwoord, alsof ze je eigen handelen en nalaten waren zijn. NF zal in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade, claims, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het wachtwoord, en u vrijwaart NF tegen alle verlies, schade, claims, kosten of eisen in dit verband.

3.2 U kan ervoor kiezen om het wachtwoord op elk moment wijzigen met behulp van de voorziening die op de Website. Je moet NF onmiddellijk op de hoogte van een wachtwoord, die verloren gaat, onbruikbaar of worden gebruikt op een ongeoorloofde manier.

4. Bestellingen voor producten, diensten of zowel via de Online Store

4.1 Door het plaatsen van een bestelling via de Online Store u het maken van een aanbod en inzet voor producten, diensten of beide te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Een bestelling is onderworpen aan na ontvangst van de Orde aanvaarding of afwijzing door NF naar eigen goeddunken. Mits je niet hebben aanvaard levering van de producten, waar mogelijk, NF naar eigen goeddunken toe te staan ??dat een beschikking wordt geannuleerd, maar annuleringen kunnen niet worden gegarandeerd, zodra eventuele toepasselijke betaling is ontvangen voor de Orde. De bestelling kan niet geannuleerd worden door u zodra u de levering van de producten.

4.2 Zodra u een bestelling in overeenstemming met deze Voorwaarden heeft geplaatst ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de details van uw bestelling en de ontvangst van de betaling (indien van toepassing) (ontvangst bevestiging e-mail ). Waar uw Bestelling niet wordt geaccepteerd door ons, zal uw account worden bijgewerkt aan te geven dat uw bestelling nog niet is geaccepteerd. Als u niet ontvangt een bevestiging per email, kunt u inloggen op uw account om de status van uw bestelling te controleren.

4.3 Niettegenstaande het tegendeel, kunnen we op elk moment na ontvangst van uw bestelling te accepteren, weigeren of te beperken uw bestelling om welke reden dan ook, al dan niet op uw creditcard in rekening is gebracht of we anderszins ontvangen betaling van u. Wij zullen u met een terugbetaling als uw credit card in rekening is gebracht, of we hebben betaling ontvangen van u, en uw bestelling wordt geannuleerd door ons.

4.4 NF niet Orden via de Online Store die afkomstig zijn van buiten Australië door gebrek. NF zal kijken naar de regels en voorschriften van het land dat u wilt dat wij verzenden naar. Als er geen beperkingen en geen extra kosten en / of belastingen zullen wij verzenden naar uw land.

5. Wijziging van producten, diensten en prijzen

5.1 We kunnen de prijzen en de product- en dienstenaanbod naar eigen goeddunken om welke reden dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot veranderingen in de marktomstandigheden, product staken, veranderingen in de beschikbaarheid, fabrikant veranderingen, fouten in de reclame, en in andere omstandigheden) te wijzigen.

5.2 Alle updates en aanpassingen aan de website met inbegrip van eventuele wijzigingen in de inhoud, Online Store, en alle producten en diensten prijsstelling en aanbiedingen zullen worden onderworpen aan deze voorwaarden. Alle informatie die wij verstrekken in verband met de beschikbaarheid van producten is slechts een leidraad en is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor elk gebrek aan beschikbaarheid van de producten die u via de website kan bestellen.

6. Prijzen

6.1 Alle transacties worden verwerkt in euro's.

6.2 De prijzen zijn inclusief goederen en diensten belasting.

6.3 Op alle bestellingen binnen de EU, NF BTW in rekening brengt. De BTW-percentages zijn 6% over voedingsmiddelen en 19% op de non-food producten. Bovendien, als btw in rekening gebracht, dan zal dit ook moeten worden gebracht op de verzendkosten. Bij bestellingen buiten de EU, is NF geen BTW te betalen. Orders van bedrijven binnen de EU die over een geldig BTW-identificatienummer in staat zijn in te vullen hun btw-ID, die zal worden gecontroleerd op geldigheid. Als de geldigheid te controleren keert succesvol, zal NF geen BTW te heffen en je bent verplicht om de BTW te betalen in uw eigen land van levering.

7. betalingen

7.1 De betaling van een bestelling is gedaan:

(a) online via de Online Store als u ervoor kiest om uw bestelling om u via een van onze derde koeriers partij (geleverd Online Payment ); of
(b) in persoon, indien u ervoor kiest om uw bestelling ophalen van onze lokalen ( In Store Payment ).

7.2 We accepteren online betalingen met Visa en MasterCard creditcards, PayPal, directe storting en Australia Post Money Orders. Voor In Mijn betaalmiddel accepteren wij VISA en MasterCard creditcards, EFTPOS en Australia Post Money Orders.

7.3 Wij aanvaarden alleen creditcards uitgegeven in Australië, en een 2% credit card toeslag op de waarde van de Orde van toepassing op alle credit card transacties. Voor alle PayPal-transacties, een toeslag van 2% op de waarde van de bestelling van toepassing is. De credit card houder moet ofwel de facturering of verzending ontvanger. Alle PayPal-bestellingen worden verzonden naar het geregistreerde adres van Paypal.

7.4 Indien u kiest voor betaling met een creditcard, geeft u ons toestemming om het bedrag dat verschuldigd is voor een geaccepteerde vanaf uw genomineerd creditcard account te debiteren.

7.5 Indien wij niet in staat zijn om uw credit card met succes te verwerken voor uw bestelling die door ons wordt aanvaard, dan kunnen wij uw bestelling te annuleren.

7.6 Je moet niet betalen, of proberen te betalen, voor Bestellingen via enige frauduleuze of onwettige middelen.

7.7 Wij zullen u met een ontvangstbewijs op het moment van levering (met betrekking tot online betalingen) of in de winkel (ten aanzien van In Store betalingen), die de totale vergoedingen en heffingen bepaalt voor de producten en diensten in uw bestelling. Deze gegevens zijn ook beschikbaar onder uw account voor u om te verwijzen naar of af te drukken op elk gewenst moment voor de periode dat uw account actief blijft.

8. Levering van bestellingen

8.1 Verzending en levering van bestellingen worden in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden van de Third Party Couriers.

8.2 U moet een fysiek leveringsadres waar iemand is waarschijnlijk beschikbaar zijn voor de levering van uw bestelling tijdens kantooruren accepteren bieden. U kunt door de derde partij Couriers worden verplicht om een ??bewijs van identificatie te leveren voor de verificatie controles, in overeenstemming met hun leveringsvoorwaarden.

8.3 De verzendkosten worden beïnvloed door de omvang en het gewicht van de producten in uw bestelling en uw locatie. U kunt de prijzen op de beschikbare scheepvaart opties door het invoeren van uw postcode in de vracht rekenmachine. Deze calculator verschijnt op de onderste helft van het scherm wanneer u items toe te voegen aan uw winkelwagentje.

8.4 Wij streven ernaar om alle bestellingen, waar de producten zijn op voorraad leverbaar, binnen 1-2 werkdagen. Als we om welke reden niet in staat zijn om uw bestelling te verzenden zullen wij u op de hoogte binnen 2 werkdagen. Raadpleeg onze verzendkosten voor de scheepvaart en levertijden, scheepvaart en levertijden zijn onderworpen aan de leveringsvoorwaarden van de Third Party Couriers.

9. Risico en titel

9.1 Indien u ervoor kiest om uw bestelling ophalen van onze gebouwen, daarna titel en alle risico van verlies of schade aan een product in uw bestelling gaat u bij de betaling en inning van ons pand.

9.2 Indien u ervoor kiest om uw bestelling om u via een van de Third Party Couriers geleverd, dan eigendom van de producten in uw bestelling gaat u bij aflevering.

10. Retourneren en terugbetalingen van een Order

10.1 We normaal niet zorgen voor een terugbetaling als u gewoon uw gedachten zijn veranderd over een bestelling, dus kies zorgvuldig.

10.2 Met het oog op een terugbetaling, uitwisseling te verkrijgen of een product gekocht van NF, met inbegrip van die producten die garantie van de fabrikant, moet je een duidelijk bewijs van aankoop te voeren terug te brengen; gewoonlijk een of factuur.

10.3 Als u uw product (inclusief garantie rendementen voor ondeugdelijke producten, of waar u hebt de verkeerde item is verzonden), neem dan contact met ons op terug te keren. Wij zullen uw verzoek, en naar onze keuze, geven u een terugbetaling nummer. Als we geven u een terugbetaling nummer, vermeld dan duidelijk af te drukken op de buitenkant van de verpakking bij het retourneren van uw product aan ons. U erkent dat door u de uitgifte met een restitutie nummer, zijn we niet aan dat uw garantieclaim geldig is of dat je het recht om uw product gerepareerd of vervangen, of een terugbetaling voorzien in verband met dat product.

10.4 In verband met de terugkeer gebrekkige producten, zijn garantietermijnen strikt toegepast door de fabrikanten. Het is daarom belangrijk dat u onmiddellijk een aanvraag voor een Return Authorization nummer zodra u zich bewust van de noodzaak om dit te doen worden. Wanneer wij uw product ontvangen, zullen we beoordelen of het product heeft een fout en kan worden aanvaard als een garantie. We kan nodig zijn om in overleg met de fabrikant of hun reparatie agent om de storing en de resolutie te bepalen. Als we om uw product te sturen naar de fabrikant of hun Putty, zullen we hen vragen om het product te beoordelen en hun beoordeling binnen een redelijke termijn. Wanneer uit de evaluatie van oordeel is dat er geen fout met het product, of dat het product is beschadigd als gevolg van het gebruik van het product door u voor een doel waarvoor het niet bedoeld is, buiten de aanbevolen parameters of specificaties, of omstandigheden anders buiten onze controle, kunnen we nodig hebben, naar onze keuze, dat u ons vergoeden voor alle kosten die door ons in verband met de beoordeling. Zodra uw product beoordeling wordt afgerond, zullen wij u informeren of uw garantie wordt aanvaard, en met inachtneming van artikel 18, of we zullen herstellen, vervangen of teruggave van uw product.

11. Content

11.1 De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door of namens NF.

11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en octrooien) in de informatie, commentaar, inhoud, communicatie, advies, tekst, trainingsmateriaal, handelsmerken, logo's, service namen en handelsnamen van NF, beelden van mensen of plaatsen of andere inhoud ( Content ) die in de website zijn eigendom van of in licentie gegeven door NF.

11.3 De inhoud op de website is alleen bedoeld voor algemene informatie. NFdoes geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot een derde producten of diensten van derden beschreven of waarnaar wordt verwezen op de Website. Elk gebruik van de inhoud door een andere persoon of organisatie is op eigen risico van de gebruiker.

11.4 De inhoud op de website wordt verkregen en ontwikkeld uit een verscheidenheid van bronnen, waaronder maar niet beperkt tot samenwerkingen met derden en informatie die door derden in licentie. Opname van inhoud op de website is geen goedkeuring van een organisatie, product of dienst.

11.5 We kunnen alle informatie op de website (met inbegrip van artikel) naar eigen goeddunken om welke reden dan ook te wijzigen. Alle updates en aanpassingen aan de website (inclusief artikel) zullen worden onderworpen aan deze voorwaarden.

11.6 Indien u een klacht heeft over eventuele inhoud op de website, zal NF enige verplichting om een ??schriftelijke klacht bij haar aangemelde herzien en, indien zij dat nodig acht, naar eigen goeddunken, te wijzigen of te verwijderen van de specifieke inhoud.

12. Verboden toepassingen

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ??door en in overeenstemming met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat bij de toegang tot en het gebruik van de website, u niet zult:

(a) te downloaden (anders dan pagina caching) of te wijzigen de Website of enig deel van de Website;
(b) nabootsen of valselijk beweren een persoon of organisatie te vertegenwoordigen;
(c) het frame van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming NF's; of
(d) post, link naar, of op andere wijze te communiceren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal materiaal of informatie, of anderszins gebruik maken van de website op een wijze die onwettig is of zou de rechten van een ander schenden persoon met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten.

13. Links

13.1 De Website kan links naar andere websites bevatten. We hebben niet alle van de websites van derden gelinkt op de Website en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid. NF biedt deze links als een kant en klaar referentie voor het zoeken naar derden goederen en diensten op het internet en niet als een goedkeuring, ondersteuning of sponsoring van deze websites, de exploitanten, de goederen, diensten of inhoud die ze beschrijven.

13.2 Facebook en andere websites die gelinkt zijn aan de Website, vallen niet onder deze voorwaarden, en kunnen hun eigen voorwaarden en privacy beleid. Als u ervoor kiest om deze gelinkte sites, doet u dat op eigen risico. NF is niet verantwoordelijk voor en zal niet aansprakelijk voor de inhoud of de werking van deze websites of een van de goederen, diensten of inhoud die ze beschrijven. NF is niet verantwoordelijk voor en zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van een verkeerde link naar een externe website.

14. Toegang en communicatie

14.1 NF garandeert niet dat je continue toegang tot de website zal hebben. NF is niet aansprakelijk als de website niet beschikbaar is om u te wijten aan computer downtime te wijten aan storingen, upgrades, preventief of curatief onderhoud activiteiten of onderbreking in de telecommunicatie aanbod zijn.

14.2 NF garandeert de levering of de veiligheid van de communicatie via internet als zodanig communicatie een beroep doen op externe dienstverleners en elektronische communicatie (met inbegrip van elektronische post) is kwetsbaar voor onderschepping door derden.

14.3 Hoewel NF neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om informatie die via de website (bijvoorbeeld te beschermen, wanneer u toegang tot uw account, of u een aankoop doet, wordt een beveiligde verbinding via Secure Socket Layer technologie opgericht met uw web browser om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden gecodeerd en veilig meegedeeld aan ons), NF kan en zal niet instaan ??voor de veiligheid of de vertrouwelijkheid van deze communicatie of de veiligheid van de website.

14.4 NF niet levert, en heeft geen controle over, communicatie, netwerken of diensten, het internet of een andere technologie die nodig is of gebruikt in de Website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in welke vorm in verband met hen, als gevolg van congestie , technisch defect, virussen of anderszins.

15. Privacy

Eventuele door u aan NF persoonlijke informatie is onderhevig aan en zal in overeenstemming met NF het privacybeleid worden behandeld. Het privacybeleid maakt deel uit van deze voorwaarden en kan worden gevonden hier . U stemt ermee in dat, door het gebruik van de website of het communiceren met NF, heb je het privacybeleid gelezen, begrepen de inhoud en ingestemd met de vereisten.

16. Vrijwaring

U zult volledig vrijwaren NF voor alle verlies, schade, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten op een volledige schadevergoeding basis), boetes, straffen, claims, eisen en procedures die ooit zou optreden, zowel op het common law (inclusief nalatigheid) of krachtens de wet in verband met een van de volgende:

(a) een schending van deze Voorwaarden door u;
(b) uw gebruik van de Website; of
(c) uw communicatie met NF

17. Garanties, garanties en beperking van de aansprakelijkheid van de consument

17.1 In de zin van deze clausule 17:

Non-NF Product : elk product dat wordt verkocht op de website, met uitzondering van de NF Custom System producten;

Producten betekent Non-NF Producten en NF Custom System producten.

17.2 vertegenwoordiging, garantie, voorwaarde, garantie of onderneming die zou worden geïmpliceerd in deze voorwaarden door de wet, common law, aandelen, handel, douane of het gebruik wordt uitgesloten, voor zover maximaal is toegestaan ??door de wet, met inbegrip van alle impliciete garanties van aanvaardbare kwaliteit of geschiktheid een beschreven doel.

17.3 Niets in deze Voorwaarden sluit, beperkt of wijzigt iedere consument garantie, recht of rechtsmiddel door de aan u verleende Australische consumentenrecht , Schedule 2 van de mededinging en consumentenbescherming Act 2010 (Cth) ( ACL ), of enige andere toepasselijke wet die niet kan worden uitgesloten , beperkt of gewijzigd bij overeenkomst.

17.4 Voor zover toegestaan ??door de wet, de aansprakelijkheid van NF voor een schending van een niet-uitsluitbare garantie in artikel 17.3 bedoeld is beperkt, naar keuze van NF's, naar:

(A) in het geval van de door ons geleverde of aangeboden, een of meer van de volgende:

(i) de vervanging van de zaken of levering van gelijkwaardige zaken;
(ii) het herstel van de goederen;
(iii) de betaling van de kosten van vervanging van de goederen of verkrijgen equivalente goederen; of
(iv) de betaling van de kosten om de goederen repareren; of
(b) in het geval van diensten door ons geleverde of geboden:
(i) het toevoeren van de diensten weer; of
(ii) de betaling van de kosten van het opnieuw leveren van diensten.

17.5 Met inachtneming van artikel 17.6, erkent u en gaat ermee akkoord dat, NF is niet de fabrikant of producent van een Non-NF product, en de enige garanties geboden ten aanzien van een niet-NF Product zijn die van de fabrikant, niet NF. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze voorwaarden en in de mate toegestaan ??door de wet waaronder de ACL, is NF niet bellen of wordt niet geacht enige te hebben gemaakt:

(A) garantie of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot:

(i) titel, conditie, ontwerp, werking, aanvaardbare kwaliteit en geschiktheid voor het doel van elk product (of delen daarvan);
(ii) Aangezien er geen latente of andere gebreken;
(iii) het ontbreken van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten en octrooien);
(iv) het ontbreken van de verplichtingen uit hoofde van risicoaansprakelijkheid onrechtmatige daad; of

(b) andere verklaring, garantie of enkele garantie, expliciet of impliciet,
met betrekking tot een product of een deel daarvan of diensten die worden verkocht op de Website.

17.6 In aanvulling op garanties elke fabrikant voor niet-NF Producten en de NF Custom System Garantie, de Producten en diensten die worden verkocht op de website komen met garanties voor consumptiegoederen die niet onder de ACL kan worden uitgesloten. U hebt recht op een vervanging of terugbetaling voor een grote storing en tot vergoeding van alle andere redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. NF niet hoeft te betalen voor schade of verliezen die (i) niet worden veroorzaakt door het gedrag van NF of de producten, of (ii) betrekking hebben op iets onafhankelijk van het bedrijfsleven NF's, nadat de producten controle NF hebben verlaten. U hebt ook recht op de producten herstellen of vervangen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit te zijn en het falen niet neerkomt op een grote storing.

17.7 De consument garanties in het kader van de ACL hebben geen vaste tijdslimiet, en afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van het product, kunt u recht hebben op een oplossing, zelfs na garantie voor fabrikanten voor niet-NF producten, of de NF Custom System Garantie, is verlopen. In deze omstandigheid, NF aanbevelingen:

(a) met betrekking tot niet-NF producten, direct contact met u van de fabrikant van de klant assistentie. Hoewel de fabrieksgarantie is verlopen, is de fabrikant verplicht is (en het best geplaatst) naar de aard, oorzaak en de omvang van een storing of defect te beoordelen als u denkt dat uw consument garanties zijn geschonden. Als u niet tevreden bent met remedie van de fabrikant, neem dan contact met ons op (zie artikel 22) voor hulp; of
(b) met betrekking tot NF Custom System producten, u direct contact met ons op (zie artikel 22) voor hulp.

17.8 NF is niet aansprakelijk jegens u voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade of schade, winstderving of verwachte winst, economisch verlies, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van reputatie of verlies van inkomsten (ongeacht of het verlies of de schade is veroorzaakt door of verband houdt met contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), statuut of anderszins) die in verband met de website, de inhoud, alle links naar of van de Website of de goederen en diensten waarvoor reclame of gekocht van de website.

17.9 Met inachtneming van deze clausule 18, de maximale totale aansprakelijkheid van NF voor alle bewezen verliezen, schade en claims die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden of een levering onder deze voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheid voor het schenden, in nalatigheid of onrechtmatige daad of voor enige andere common law of wettelijke actie, is beperkt tot een bedrag van $ 100.

18. Beëindiging van uw toegang tot de Website

NF kan te allen tijde onmiddellijk uw toegang (inclusief het beperken van toegang) tot de Website of enige functie van de Website om welke reden (ook als gevolg van uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden) naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Eventuele vergoedingen gegeven door u en eventuele beperkingen van onze aansprakelijkheid te overleven een dergelijke beëindiging.

19. Bevoegdheid en recht

Nederlands recht is van toepassing op alle voorwaarden. Het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet bindend in deze overeenkomst.

20. Scheidbaarheid

Elke bepaling van deze voorwaarden kan worden gescheiden van de andere en geen verbreking van een voorziening zal een andere bepaling beïnvloeden.

21. Contact opnemen met ons

Als u vragen heeft over de website, deze voorwaarden of het privacybeleid, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u hier .

Laatst Bijgewerkt: 11/09/2017