National Flavours Algemene voorwaarden (voorwaarden)

Deze voorwaarden zijn letterlijk vertaald vanuit onze originele Engelstalige voorwaarden en kunnen vertaalfouten bevatten.
Indien er onduidelijkheid is verwijzen u graag naar onze Engelstalige "Terms and Conditions".

 1. Uw aanvaarding

1.1 Dit zijn de voorwaarden waaronder National Flavours ABN 18 490 749 956 (aangeduid als NF , wij , ons of met ons ) gebruikers de mogelijkheid (aangeduid als u of uw ) toegang tot en gebruik van de NF-website (hier) (Website) inclusief het gebruik van de diensten en functionaliteit die beschikbaar zijn gemaakt via de Website, het bekijken van Inhoud (gedefinieerd in clausule 11) geleverd door NF, communiceren met NF, het bekijken van productinformatie en het plaatsen van een bestelling voor producten, diensten of beide (Bestellen ) via de online winkel (online winkel).

1.2 U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden als u:

(a) gebruik, browse of toegang tot enig deel van de Website;
(b) een account bij de website registreren; of
(c) een bestelling plaatsen via de online winkel.

1.3 NF kan van tijd tot tijd deze Voorwaarden herzien en bijwerken om rekening te houden met nieuwe wetten, voorschriften, producten of technologie. Uw gebruik van de Website zal worden beheerst door de meest recente Voorwaarden die op de Website worden geplaatst. Door de website te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de meest recente voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om de Website regelmatig te controleren op bijgewerkte versies van de Voorwaarden.

 1. Een account registreren

2.1 Het is optioneel om een ​​account te registreren om een ​​bestelling te plaatsen in de online winkel of om toegang te krijgen tot andere specifieke delen van de website (account).

2.2 U garandeert dat alle informatie en gegevens die u in de registratie hebt verstrekt juist, volledig en actueel zijn. U zult NF onmiddellijk op de hoogte brengen als er enige wijziging in deze informatie of gegevens is.

2.3 Door een Account te registreren, garandeert u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent en over de wettelijke bevoegdheid beschikt om de Website aan te gaan en te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt ermee in om financieel verantwoordelijk te zijn voor al uw gebruik van de Website (evenals voor het gebruik van uw Account door anderen, inclusief maar niet beperkt tot minderjarigen (jonger dan 18 jaar) die bij u wonen of in uw zorg zijn).

2.4 Wanneer u geen account bij ons registreert maar doorgaat met het afrekenen om te betalen en uw bestelling plaatst, moeten de verzendinformatie die u verstrekt correct zijn. Breng ons op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 1. Wachtwoorden

3.1 U kunt alleen een bestelling plaatsen in de online winkel door het accountwachtwoord in te voeren dat u hebt geselecteerd bij het registreren van uw account op de website (wachtwoord). U stemt ermee in dat u het wachtwoord voor een persoon niet vrijgeeft of toestaat. U bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en nalatigheden van elke persoon die met uw wachtwoord een transactie aangaat, alsof het uw eigen handelingen en nalatigheden waren. NF is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade, claims, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het wachtwoord, en u zult NF schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, claims, kosten of eisen in dit verband.

3.2 U kunt ervoor kiezen om het wachtwoord te allen tijde te wijzigen met behulp van de faciliteit op de website. U moet NF onmiddellijk op de hoogte stellen van elk wachtwoord dat verloren, onbruikbaar of op een ongeautoriseerde manier is gebruikt.

 1. Bestellingen voor producten, diensten of beide via de online winkel

4.1 Door een Bestelling via de Online Store te plaatsen, doet u een aanbod en verbindt u zich ertoe producten, diensten of beide te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Een bestelling is afhankelijk van acceptatie of afwijzing door NF naar eigen goeddunken na ontvangst van de bestelling. Op voorwaarde dat u de levering van de producten niet hebt geaccepteerd, kan NF naar eigen goeddunken toestaan ​​dat een bestelling wordt geannuleerd, maar annuleringen kunnen niet worden gegarandeerd zodra een toepasselijke betaling voor de bestelling is ontvangen. De bestelling kan niet door u worden geannuleerd zodra u de levering van de producten accepteert.

4.2 Nadat u een bestelling hebt geplaatst in overeenstemming met deze voorwaarden, ontvangt u een e-mail waarin de details van uw bestelling en de ontvangst van de betaling worden bevestigd (indien van toepassing) (e-mailbevestiging). Als uw bestelling niet door ons wordt geaccepteerd, wordt uw account bijgewerkt om aan te geven dat uw bestelling niet is geaccepteerd. Als u geen bevestigingse-mail ontvangt, logt u in op uw account om de status van uw bestelling te controleren.

4.3 Niettegenstaande het tegendeel, kunnen wij op elk moment na ontvangst van uw Bestelling uw Bestelling accepteren, weigeren of beperken om welke reden dan ook, ongeacht of uw creditcard is belast of anderszins betaling van u heeft ontvangen. We zullen u een terugbetaling geven als uw creditcard belast is of wij de betaling van u hebben ontvangen en uw bestelling door ons is geannuleerd.

 1. Veranderingen in producten, diensten en prijzen

5.1 Wij kunnen prijzen en product- en dienstenaanbod naar eigen goeddunken om wat voor reden dan ook wijzigen (inclusief maar niet beperkt tot veranderingen in marktomstandigheden, productonderbreking, wijzigingen in beschikbaarheid, fabrikantwijzigingen, fouten in advertenties en in andere omstandigheden).

5.2 Alle updates en wijzigingen aan de Website, inclusief eventuele wijzigingen in de Inhoud, Online Store en alle prijzen en aanbiedingen voor producten en diensten zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Alle informatie die wij verstrekken met betrekking tot de beschikbaarheid van producten is slechts een richtlijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zijn niet aansprakelijk voor enig gebrek aan beschikbaarheid van producten die u via de website kunt bestellen.

 1. Prijzen

6.1 Alle transacties worden verwerkt in euro's.

6.2 Prijzen zijn inclusief belasting op goederen en diensten.

 1. Betalingen

7.1 Betaling voor een bestelling wordt gedaan:

(a) online via de online winkel als u ervoor kiest om uw bestelling bij u te laten bezorgen met behulp van een van onze koeriers (online betaling); of
(b) persoonlijk als u ervoor kiest om uw bestelling op te halen bij ons op locatie (In Store Payment).

7.2 Wij accepteren online betalingen met VISA en MasterCard creditcards, PayPal, directe aanbetaling en bankoverschrijvingen.

7.3 Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, machtigt u ons om het bedrag dat betaalbaar is voor een geaccepteerde bestelling van uw nominatieve creditcardrekening af te schrijven.

7.4 Als we uw creditcard niet kunnen verwerken voor uw Bestelling die door ons is geaccepteerd, kunnen we uw Bestelling annuleren.

7.5 U mag geen bestellingen betalen of proberen te betalen via frauduleuze of onwettige middelen.

7.6 Wij zullen u een ontvangstbewijs bezorgen op het moment van aflevering (met betrekking tot online betalingen) of in de winkel (met betrekking tot In Store Betalingen) waarin de totale kosten en vergoedingen voor de producten en diensten in uw bestelling worden vermeld. Deze gegevens zijn ook beschikbaar onder uw account zodat u op elk gewenst moment kunt verwijzen naar of afdrukken voor de periode dat uw account actief blijft.

 1. Levering van bestellingen

8.1 Verzending en bezorging van bestellingen geschiedt in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden van de externe koeriers.

8.2 U moet een fysiek afleveradres opgeven waar iemand waarschijnlijk beschikbaar zal zijn om de aflevering van uw bestelling tijdens kantooruren te accepteren. De koeriers van derden kunnen u verplichten om een ​​identificatiebewijs te verstrekken voor verificatiecontroles, in overeenstemming met hun leveringsvoorwaarden.

8.3 Verzendingskosten worden beïnvloed door de grootte en het gewicht van de producten in uw bestelling en uw locatie. U kunt de prijzen van de beschikbare verzendopties bekijken door uw adres in het winkelwagentje in te voeren.

8.4 Wij streven ernaar om alle bestellingen, waar producten op voorraad zijn, binnen 1-2 werkdagen te verzenden. Als we om welke reden dan ook uw bestelling niet kunnen verzenden, zullen we u binnen twee werkdagen op de hoogte stellen.

 1. Risico en titel

9.1 Als u ervoor kiest uw bestelling te laten bezorgen met behulp van een van de externe koeriers, dan wordt de eigendom van de producten in uw bestelling aan u overgedragen bij levering.

 1. Retourneren en terugbetalen van een bestelling

10.1 Normaal gesproken geven we geen geld terug als u eenvoudig van gedachten bent veranderd over een bestelling, dus kies zorgvuldig.

10.2 Neem contact op met NF voor een terugbetaling, omruiling of om een ​​product te retourneren dat bij NF is gekocht. We zullen uw verzoek beoordelen en, naar eigen keuze, u een restitutienummer verstrekken.

 1. Inhoud

11.1 De website is eigendom van en wordt beheerd door of namens NF.

11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht en octrooien) in de informatie, commentaar, inhoud, communicatie, advies, tekst, trainingsmateriaal, handelsmerken, logo's, dienstnamen en handelsnamen van NF, afbeeldingen van mensen of plaatsen of andere inhoud ( Inhoud) op de website zijn eigendom van of in licentie van NF.

11.3 De inhoud op de website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. NFos staat niet garant voor of doet geen verklaringen met betrekking tot producten of diensten van derden die op de Website worden beschreven of waarnaar wordt verwezen. Elk gebruik van de Inhoud door een andere persoon of organisatie gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

11.4 De inhoud van de website wordt verkregen en ontwikkeld op basis van verschillende bronnen, waaronder maar niet beperkt tot samenwerking met derden en informatie die door derden onder licentie wordt verstrekt. Het opnemen van inhoud op de website is geen goedkeuring van een organisatie, product of dienst.

11.5 We kunnen om wat voor reden dan ook naar eigen inzicht informatie op de Website (inclusief Inhoud) wijzigen. Alle updates en wijzigingen aan de Website (inclusief Inhoud) zijn onderworpen aan deze Voorwaarden.

11.6 Als u een klacht heeft met betrekking tot enige Inhoud op de Website, is de enige verplichting van NF om alle schriftelijke klachten die aan haar zijn betekend te herzien en, indien zij dit nodig acht, naar eigen goeddunken, om de betreffende Inhoud te wijzigen of te verwijderen.

 1. Verboden gebruik

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door en in overeenstemming met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u bij het bezoeken en gebruiken van de Website niet:

(a) download (anders dan paginacache) of wijzig de website of enig deel van de website;
(b) nepfiguren of valselijk beweren een persoon of organisatie te vertegenwoordigen;
(c) de website te framen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NF; of
(d) ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie plaatsen, linken, of anderszins communiceren of verspreiden, of de Website op een andere manier gebruiken die onwettig is of de rechten van een ander zou schenden inclusief alle intellectuele eigendomsrechten.

 1. Links

13.1 De Website kan links naar andere websites bevatten. We hebben niet alle websites van derden die op de Website zijn gelinkt gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid ervan. NF biedt deze links als een handige referentie voor het zoeken naar goederen en diensten van derden op internet en niet als goedkeuring, ondersteuning of sponsoring van die websites, hun exploitanten, de goederen, diensten of inhoud die zij beschrijven.

13.2 Facebook en andere websites die aan de Website zijn gekoppeld, vallen niet onder deze Voorwaarden en kunnen hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid hebben. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot deze gelinkte sites, doet u dit op eigen risico. NF is niet verantwoordelijk voor en is niet aansprakelijk voor de inhoud of de werking van die websites of voor een van de goederen, diensten of inhoud die zij beschrijven. NF is niet verantwoordelijk voor en is niet aansprakelijk met betrekking tot een onjuiste link naar een externe website.

 1. Toegang en communicatie

14.1 NF garandeert niet dat u doorlopend toegang heeft tot de Website. NF is niet aansprakelijk als de Website niet beschikbaar is voor u vanwege computeruitval die is toe te schrijven aan storingen, upgrades, preventieve of remediërende onderhoudswerkzaamheden of onderbreking van de telecommunicatie.

14.2 NF garandeert niet de levering of veiligheid van communicatie via internet, omdat dergelijke communicatie afhankelijk is van externe dienstverleners en elektronische communicatie (inclusief elektronische post) kwetsbaar is voor onderschepping door derden.

14.3 Hoewel NF redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om informatie die via de website wordt verzonden te beschermen (bijvoorbeeld wanneer u uw account opent of een aankoop doet, wordt er een veilige verbinding via Secure Socket Layer-technologie tot stand gebracht met uw webbrowser om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden gecodeerd en veilig met ons worden gecommuniceerd), kan NF de veiligheid of vertrouwelijkheid van deze communicatie of de veiligheid van de Website niet garanderen en garandeert deze ook niet.

14.4 NF biedt geen, en heeft geen controle over, communicatie, netwerken of diensten, het internet of andere technologie die vereist of gebruikt wordt op de hele Website en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig direct of indirect verlies in enige vorm die daarmee samenhangt, hetzij als gevolg van congestie , technische storingen, virussen of anderszins.

 1. Privacy

Alle persoonlijke informatie die u aan NF verstrekt, is onderworpen aan en zal worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van NF. Het Privacybeleid maakt deel uit van deze Voorwaarden en is hier te vinden. U stemt ermee in dat u, door gebruik te maken van de Website of te communiceren met NF, het Privacybeleid hebt gelezen, de inhoud hebt begrepen en hebt ingestemd met de vereisten ervan.

 1. Vrijwaring

U zult NF volledig vrijwaren met betrekking tot alle verliezen, schade, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding), boetes, boetes, claims, eisen en procedures ongeacht hoe deze ontstaan, hetzij bij gewoonterecht (inclusief nalatigheid) of bij wet , in verband met een van de volgende:

(a) elke schending van deze Voorwaarden door u;
(b) uw gebruik van de Website; of
(c) uw communicatie met NF

 1. Beëindiging van uw toegang tot de Website

NF kan op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang (inclusief beperking van toegang) tot de Website of enig onderdeel van de Website om welke reden dan ook (inclusief vanwege uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden) onmiddellijk beëindigen. Eventuele door u verstrekte vergoedingen en eventuele beperkingen van onze aansprakelijkheid blijven na beëindiging van kracht.

 1. Rechtsbevoegdheid en recht

Nederlands recht is van toepassing op alle algemene voorwaarden. Het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten en is niet bindend in deze overeenkomst.

 1. Scheidbaarheid

Elke bepaling van deze Voorwaarden is scheidbaar van de andere en geen enkele verbreking van een bepaling zal een invloed hebben op enige andere bepaling.

 1. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over de Website, deze Voorwaarden of het Privacybeleid, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens zijn hier te vinden.

Laatste update: 16/07/2018